Buhundvalper planlegges høsten 2021

Det er planlagt kull med blakke valper høsten 2021.